Autoilijoiden kiusaaminen tulee lopettaa

30.12.2020

Vantaalla on viime viikkona käyty tiuhaan keskustelua maksullisen pysäköinnin laajentamisesta ja maksuttoman pysäköintiajan lyhentämisestä tuntiin. Tavoitteeksi esitetään kaupunkikeskustojen rauhoittaminen ja turvallisuuden lisääminen. Todellisuudessa kyse on kaupungin talouden paikkaamisesta valtiolta opitulla tavalla, autoilijoita rankaisemalla. Autoilijan rahapussi on ollut helppo kohde aina väliaikaisesta, tosin pysyväksi muuttuneesta, autoverosta lähtien.

Tehdyssä päätöksessä painoi raha. Päätöksen haittavaikutuksia ja siitä aiheutuvia kuluja ei haluttu kuulla eikä arvioida. Tikkurilan ja Myyrmäen keskustoissa maksuttoman pysäköintiajan lyhentäminen tulee ohjaamaan asiakkaat jatkossa ulos Vantaalta. Espoon Sellossa voi pysäköidä ilmaiseksi viiden tunnin ajan. Samoin jo pelkästään Koronan vaikutukset on ohjannut vantaalaisia ostosreissuille Jumbon sijasta Klaukkalaan.

Toinen huolestuttava vaikutus kohdistuu pysäköinnin maksullisuuden ulottaminen sekä Tikkurilan että Myyrmäen urheilupuistoon ja urheilutalolle. Suuri osa harrastajista, niin lapsista kuin aikuisistakin, saapuu harrastuspaikalle autolla. Kuitenkaan harva harrastus kestää alle tuntia, jolloin heidän tulee varautua maksamaan pysäköinnistä joka kerta, kun tulevat harrastamaan. Sama koskee myös lasten harrastuksia tukevia toimijoita, kuten valmentajia ja tuomareita. Aikataulujen ja vaadittavien varusteiden kuljettamisen vuoksi julkisella paikalle tuleminen on käytännössä mahdotonta. Vaikka nyt tehty päätös ei ensi ajattelemalla olekaan rahallisena panoksena suuri, on sen periaatteellinen vaikutus valtava. Etenkin lasten ja nuorten harrastustoiminnan mahdollistavat aikuiset tekevät työtä harrastuspohjalta tai pientä korvausta vastaan. Tehty päätös tulee lisäämään tämän harrastustoiminnan kuluja ja siirtämään rahaa lapsiperheiden taskuista kunnan pohjattomaan kassaan. On myös hyvin todennäköistä, että kulujen siirtyminen harrastustoiminnan maksuihin, tulee tarkoittamaan harrastuksen loppumista monelta lapselta ja nuorelta.

Kiusaamalla autoilijoita, aiheutetaan siis myös muita haittoja. Autoilijoiden kiusaamisen on loputtava. Vantaalla eri liikennemuodot pystyvät toimimaan yhdessä rinnakkain. Kaikki yhdenvertaisina.