Caravan alue Vantaalle - Kuntalaisaloite

11.06.2020

Kestävä matkailun Caravan alueen perustaminen Vantaalle

Allekirjoita aloite täältä.

Pääkaupunkiseudulla on pula karavaanareille ja telttailijoille sopivista leirintäalueista. Tällä on huomattavia kielteisiä taloudellisia ja mielikuvallisia vaikutuksi alueen matkailuun, kun yksi merkittävä asiakasryhmä jää kokonaan pois alueelta.
Tällä hetkellä Vantaan kaupunki omistaa kolme leirintäaluetta, jotka on vuokrattu leirintäalueiden toimintaa harjoittaville yhdistyksille. Näitä alueita voi käyttää ulkoiluun, retkeilyyn, uimiseen ja muuhun luonnossa tapahtuvaan virkistäytymiseen. Yhdistysten ylläpitämiä leirintäalueita löytyy Bjurs Inkoossa, Etelälahti Vihdissä sekä SFC Vihtipark Vihdissä. Kaikki alueet sijaitsevat kuitenkin etäällä, eikä näiltä leirintäalueilta ole toimivaa joukkoliikenneyhteyttä Vantaalle.
Esitän, että Vantaa kartoittaa alueen perustettavalle Caravan/leirintäalueelle. Alueen tulee olla Vantaan kaupungin rajojen sisäpuolella jonkin luontokohteen välittömässä läheisyydessä. Samoin alueelta tulee olla toimiva ja nopea joukkoliikenneyhteys Vantaan ostos- ja matkailupalveluiden ääreen. Caravan alueen tulee myös profiloitua kestävän matkailun leirintäalueeksi. Perustettava alue vuokrataan leirintäalueiden toimintaa harjoittavalle yhdistykselle tarjouskilpailun mukaan.


Kestävän matkailun pitäisi:
1.Käyttää optimaalisesti ympäristöresursseja, jotka ovat keskeinen osa matkailun kehittämistä, ylläpitävät olennaisia ekologisia prosesseja ja auttavat säästämään luonnonperintöä ja biologista monimuotoisuutta.
2.Kunnioittaa isäntäyhteisöjen sosiokulttuurista aitoutta, säilyttää rakennettu ja elävä kulttuuriperintö ja perinteiset arvot sekä edistää kulttuurien välistä ymmärtämystä ja suvaitsevaisuutta
3.Varmistaa elinkelpoiset pitkän aikavälin taloudelliset toimet, jotka tarjoavat yhteiskunnallis-taloudellisia etuja kaikille sidosryhmille tasapuolisesti, mukaan lukien vakaat työllistämistoimet ja tulonansaintamahdollisuudet sekä sosiaalipalvelut isäntäyhteisöille sekä edistäen köyhyyden vähentämistä.

Lisää kestävästä matkailusta täältä.