Hyvä Vantaa rakentuu keskinäisestä luottamuksesta

05.03.2021

Vantaalaisia on viime viikkoina hämmentänyt erilaiset avoimuuden ja maalaisjärjen vastaiset toimet Vantaalla. Miten meni reviisorin valintaprosessi, sensuroitiinko sisäilmaraporttia, mihin katosi puoli miljoonaa euroa koulun rahoja, onko puolueiden luottamuspaikat jaettu jo ennen vaaleja, puhutaanko Vantaan vai puolueen valtakunnallista ääntä? Kuntalaisen luottamusta sekä poliittiseen toimintaan että viranhaltijoihin on koeteltu. Oman loikkani ydintä avaan seuraavassa. Minulle keskeisiä arvoja ovat avoimuus ja luottamus. Vantaalla viranhaltijoiden tulee toimia proaktiivisesti luottamusta rakentaen. Luottamushenkilöiden tulee heitä tässä tehtävässä tukea ja varmistaa siihen riittävä taloudellinen ja poliittinen tuki. Haluan olla mukana lisäämässä keskinäistä luottamusta yhdessä virkamiesten ja kuntalaisten kanssa, en erikseen omista poteroistamme. Haluan lisätä avoimuutta, siihen rohkaisemalla, pelottelun sijaan. Myös kunnan viranhaltijan ja työntekijän on uskallettava avata suunsa myös ei niin mukavista asioista. Luottamusta eri toimijoiden välillä lisätään avoimuudella ei asioiden piilottelulla. Tämä vaatii kaikilta tahoilta rakentavaa vuoropuhelua ja yhteishenkeä, repimällä ei synny luottamusta. Rakenteiden ja toiminnan tulee tukea tällaista toimintaa, Vantaalle on luotava jatkuvan palautteen laatujärjestelmä ohjaamaan toimintaa. Lisäksi kuntalaisten on saatava sekä rehellistä tietoa että äänensä kuuluviin. Päätösten jälkeen kaikkien tulee seisoa yhdessä rintamassa niiden takana ja kokea ne omikseen. Vain tällä tavoin voivat Vantaan päättäjät ja viranhaltijat paistatella kuntalaisten arvostuksessa. Tätä minun ei haluttu sanovan ääneen.

Teemu Purojärvi (PS)

Pähkinärinne, Vantaa