Lupaukseni kaikille kuntalaisille

14.05.2021

Tässä linkki PerjantaiSaunan Avoimuus -paneeliin 7.5.2021

Minä allekirjoittanut PerjantaiSaunaan osallistunut ehdokas lupaan valituksi tultuani edistää avoimuutta. Se tarkoittaa esimerkiksi kuntalaisten monipuolista kuulemista.

Kuulemisen on oltava jokaisella hallinnonalalla yhtäläistä, koska hyvän hallinnon oikeusperiaatteet ovat samat. Jos asukkaan kanta jää häntä koskevassa päätöksenteossa huomioon ottamatta, se pitää asukkaalle perustella. Kunnan laatimien asiakirjojen kuten kuntoraporttien kuuluu olla maksuttomia. Avustan kuntalaista tarvittaessa niiden saamisessa. Minuun voi olla yhteydessä.

Kaikki kuntalaisaloitteet on käsiteltävä viipymättä. Koska näin ei tapahdu, kuntalakia tulisi muuttaa, jotta lailla turvattaisiin aloitteiden käsittely ilman aiheetonta viivytystä. Kunta voi itsekin tehostaa toimintaansa ja käsitellä kaikki aloitteet heti niiden saavuttua. Aloitteiden käsittelyn pitkittyminen heikentää kuntalaisten luottamusta kuntapäättäjiä kohtaan. Tiedustelen valituksi tultuani aloitevalmistelun etenemistä. Seuraan aloitteita. Olen mukana myötävaikuttamassa kuntalaisten osallisuuden edistämiseen. Keksin uusia keinoja ja tiedotan niistä. Asukkaan osallisuus on muutakin kuin äänestämistä.

Tarvitsen jatkossa äänestäjien ja asukkaiden tuen seuraavissa tilanteissa:

a. oma puolueeni vaatii muuttamaan kantaani puoleen kannaksi asiassa, jossa koen asukkaiden oikeuden ja asian käsittelyn lainmukaisuuden rikkoutuvan

b. toinen puolue ja/tai viranhaltija yrittää vaikuttaa asian käsittelyyn

c. kun saamani lisätieto asiasta edellyttää päätöksenteon ja oikeudenmukaisuuden uudelleenarviointia

d. tilanteessa, jossa minua esimerkiksi kielletään ottamasta asiaa esille ja/tai minut leimataan yhteistyökyvyttömäksi, kun kysyn valmisteluprosessista ja/tai kyseenalaistan asioita riippumatta missä vaiheessa ne ovat.

Kiitän tuesta.

Teemu Purojärvi
kuntavaaliehdokas
Vantaa