Neuvoloiden lopettaminen on riski rokotekattavuudelle

18.11.2020

Vantaalla on lyhyen ajan sisään päätetty lopettaa kaksi neuvolaa. Yksi Itä-Vantaalla Vaaralassa ja toinen Länsi-Vantaalla Pähkinärinteessä. Yksi neuvoloiden tärkeä tehtävä on toimia matalankynnyksen paikkana kaikille lapsiperheille ja lasta odottaville. Neuvoloissa vanhemmat saavat puolueetonta ja asianmukaista tietoa sekä omasta että lapsensa ja perheensä terveydestä. Suomalainen neuvolajärjestelmä on myös ihailun kohde ympäri maailman.

Neuvolatoiminnan avulla Suomessa on myös kyetty maailmalla harvinaiseen tekoon. Neuvoloiden avulla rokotekattavuus on Suomessa saatu nousemaan 99 prosenttiin alle kouluikäisten lasten keskuudessa. Kun mietitään rokotusten perimmäistä tarkoitusta, eli lasten suojelemista vakavilta taudeilta ja kuolemilta, voidaan tätä pitää merkittävänä saavutuksena.

Kaikki vanhemmat eivät kuitenkaan rokotuta lapsiaan. Syitä tähän on monia aina netin kautta saatavasta disinformaatiosta, omaan elämäntapaan liittyviin tekijöihin. Yksi tärkeä syy rokottamatta jättämiseen on kuitenkin niiden saatavuus. Moni vanhempi kertoo jättäneensä lastensa rokotukset hoitamatta, koska matka rokotuspaikalle on pitkä tai ajan varaaminen on ollut hankalaa.

Nyt, kun Vantaalla on lopetettu perheiden lähellä sijainneita neuvoloita, joihin on ollut helppo tulla ja saada aikaa, on riskinä lasten rokottamisesta luopuminen edellä mainituista syistä. Kaupungin virkamiesten laskelmissa neuvoloiden lopettamisella on laskettu saavan taloushyötyä, joka on noin 30.000€ luokkaa vuositasolla. Tuhkarokko, jota vastaan rokotetaan, voi sairastettuna aiheuttaa lapsen pysyvän vammautumisen. Yksikin vammainen lapsi maksaa kunnalle monikertaisesti enemmän tuohon säästettyyn summaan verrattuna. Ja mitä useampi lapsi jää ilman rokotetta, sitä suuremmaksi riski sairastumiseen kasvaa.

Pienien neuvoloiden sulkemiselle ei ole olemassa mitään järkiperusteista syystä. Ainoa peruste on ideologinen: Vantaa ei halua olla lapsiperheiden kaupunki.