Palkkioiden pienentämisestä puhuminen on populismia

17.06.2020

Matti Lepistö (kok.) ehdotti luottamushenkilöiden palkkioiden pienentämistä keinona Vantaan talouden kuntoon laittamiseksi, VS 30.5. Aiemmin toisen suuren ryhmän, SDP:n, taholta on esitetty luottamushenkilöiden määrän vähentämistä ja lautakuntien muuttamista valtuutetuista koostuviksi valiokunniksi. Pidän tällaisia puheita vahvasti populistisina ja vaarallisena kuntademokratialle. Ensinnäkin lautakuntien jäsenten määrän vähentäminen, ja muuttaminen vain valtuutetuista koostuviksi, keskittäisi valmistelu- ja päätäntävaltaa virkamiehille ja suurimmille puolueille. Tällaisessa järjestelmässä Vantaalla vain neljä suurinta puoluetta saisi jatkossa edustajiaan lautakuntiin. Näistäkin kahdella suurimmalla, eli Kokoomuksella ja SDP:llä, olisi käytännössä määräenemmistö tehdä päätöksiä muita kuulematta. Toinen ongelma koskee luottamushenkilöpalkkioiden leikkaamista. On hyvä muistaa, ettei palkkio ole vain henkilölle maksettava raha, vaan kaikki puolueet keräävät tästä palkkiosta puolueveron kautta rahaa toimintaansa. Palkkioiden pienentäminen vähentäisi erityisesti pienten puolueiden toiminnan edellytyksiä Vantaalla. Yhdessä näillä toimilla Vantaan kuntapolitiikassa olisi jatkossa vain kaksi isoa puoluetta, joita Vihreät ja PS nokittelisivat vuorotellen ilman todellista vaikutusta päätöksiin. Vähitellen myös kuntalaisten kiinnostus äänestämiseen vähenisi niin, ettei Vantaalla ylitettäisi enää koskaan 50% äänestysaktiivisuutta. Kuntalaisia varmasti kiinnostaa kaikki keinot, miten Vantaan talous saadaan kestävälle pohjalle kriisin jälkeen. Tämä ei saa kuitenkaan tapahtua kuntademokratiaa ja kuntalaisen vaikuttamismahdollisuuksia heikentämällä. Sen sijaan Vantaalla tulisi muodostaa kaikista valtuustoryhmistä muodostettu neuvottelukunta pohtimaan talouden elvyttämiskeinoja. Tällaisesta toiminnasta on jo olemassa hyviä kokemuksia vuonna 2017 perustetun sisäilma-asioiden neuvottelukunnan kautta. Tällä vahvistettaisiin kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja lisättäisiin luottoa kuntapolitiikkaan.