Parempaa palvelua asukkaille

27.12.2021

Tulevan Vantaa-Keravan hyvinvointialueen toimintaa ohjaavana ydinideana tulee olla palvelun käyttäjän kokema korkea laatu. Nykyisellään alueella on suuria haasteita palvelun saatavuudessa, oli sitten kyse lääkäriin pääsystä, mielenterveyspalveluista tai ikääntyneen ympärivuorokautisesta hoivasta. Ongelmia on myös saadun palvelun laadussa, oikea hoito ei kohtaa asiakasta. Lääkkeeksi näihin ongelmiin on vasemmalta puolelta esitetty julkisen palvelun lisäämistä ja palvelun korvaamista toisella, esimerkiksi lääkärikäynnin korvaamista fysioterapeutin vastaanotolla.

Itse en kannata julkisen palvelutuotannon paisuttamista ideologisilla perusteilla, enkä suostu laadun heikentämiseen. En myöskään kannata tiukkaa palvelunohjausta, jossa asukkaalla ei ole itse mahdollisuutta valita mitä asiantuntijapalvelua käyttää. Sen sijaan kannatan vahvaa monituottajuutta tulevalla hyvinvointialueella sekä aluehallinnon vahvaa koordinaattorin roolia palveluiden järjestämisessä. Kuntalaiselle paras sote syntyy yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Julkisen oman tuotannon tulee olla vain sillä tasolla, mikä vaaditaan oman osaamisen ylläpitämiseen. Kaikki muu tulee tuottaa ostopalvelu- tai palvelusetelimallilla yritysten, yhdistysten ja säätiöiden toimesta. 

Tällaista yhteistyötä on jo Suomessa kokeiltu ja tulokset ovat olleet yksiselitteiset: asiakkaalle näkyvä laatu on korkeampi, palvelun saatavuus parempi ja hinta alhaisempi. Lisäksi digipalvelut ovat näissä olleet tehokkaammin käytössä, jolloin asiakas on voinut itse valita, mitä ja missä palvelua käyttää. Tällöin ei ole tarvetta korvata lääkäriä fysioterapeutilla tai hoitajaa kylvettäjällä. Palvelun järjestämisessä tulee kuitenkin huomioida kilpailutuslakien vaatimukset. Isot kokonaisuudet on hyvä tuottaa allianssimallilla yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa. Muutoin hankinnat tulee pilkkoa sellaisiin osiin, että myös pienyrittäjät ja kolmannen sektorin toimijat voivat niihin osallistua. Tätä varten tulevan hyvinvointialueen tulee huolehtia riittävästä hankintaosaamisesta sekä valvontakapasiteetista. Sote -palveluiden laatua tulee seurata säännöllisesti asiakaskyselyillä ja ongelmiin tulee puuttua välittömästi. Valvonnan tulee myös koskea sekä julkisen omaa tuotantoa että ostettua palvelua.