Puheenvuoroni HUS perussopimuksesta aluevaltuustossa

23.04.2022

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kanssavaltuutetut!

Käsittelimme tätä perussopimusta aluehallituksessa hyvässä hengessä ja haluan kiittää muita hallituksen jäseniä siitä. Esitän kuitenkin tässä nyt aluehallituksen käsittelyn jälkeen nousseen syvän huoleni HUS:n perussopimuksen osalta. Huoli liittyy erityisesti palvelua tarvitsevien asukkaiden palvelun tasoon ja hintaan sekä HUS:n työntekijöiden vaikuttamismahdollisuuksiin tulevassa HUS-yhtymässä.

Ehdotetulla mallilla, jossa viisijäseninen yhtymäkokous korvaa nyt käytössä olevan valtuuston, kavennetaan merkittävästi laaja-alaisen demokratian toteutumista HUS:issa. Välttämättä nykyinenkään monikymmenpäinen valtuusto ei ole se toimivin ratkaisu, mutta tällä valtuustolla on turvattu demokraattinen päätöksenteko. Ehdotetussa mallissa kaikkien muiden kuin Helsingin ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vaikutusmahdollisuudet HUS:n toimintaan RYÖSTETÄÄN. Voi myös käydä niin, että Helsingin ja Länsi-Uudenmaan hoitaessa perusterveydenhuoltonsa muita alueita huonommin, joutuu muu Uusimaa maksamaan heidän kyvyttömyydestään laittaa perusterveydenhuolto kuntoon.

Myös HUS:n tuloista eli jäsenten maksuosuuksista ja asiakasmaksuista päätettäisiin jatkossa yhtymäkokouksessa. Ilman laajaa poliittista ohjausta nämäkin maksut voivat lähteä nousuun. Huomauttaisin myös, että missään toimielimessä ei ole nimettyä henkilöstön edustajaa. Kyse ei ole kuitenkaan vain rahasta. Kyse on myös siitä, missä erikoissairaanhoitoa tulevaisuudessa tuotetaan? Jo nyt HUS on keskittänyt palveluita voimakkaasti Meilahden alueelle sekä Jorvin sairaalaan Espooseen. Vielä 15 vuotta sitten, jolloin itse toimin terveydenhoitajana äitiysneuvolassa, perheillä oli mahdollisuus valita useasta eri synnytyssairaalasta Uudenmaan alueella. Enää ei ole. Vantaan-Keravan alueella olevan Peijaksen sairaalan tulevaisuus ei siis olisi enää meidän vaikutusmahdollisuuksien ulottuvissa.

Arvoisa puheenjohtaja, nykyinen sote-uudistus, joka on toteutettu nykyisen valtioneuvoston toimesta, ei toimi. Uudenmaan pilkkominen ja pakottaminen avioliittoon HUS:n kanssa on ratkaisu, joka ei toimi, kuten voimme tästäkin perussopimuksesta sen todeta. Ehdotankin, että annetaan ongelman aiheuttajan ratkaista itse ongelmansa, ja jätetään HUS:n perussopimus valtioneuvoston päätettäväksi.