Strategiapuheenvuoroni aluevaltuustossa

20.12.2022

ARVOISA PUHEENJOHTAJA - HYVÄT ALUEVALTUUTETUT

Haluan kiittää kaikkia hyvästä yhteisestä hengestä, mikä talousarvioneuvotteluissa vallitsi koko sen prosessin ajan.

Kaikki ymmärtävät, että nykyisellä vajavaisella valtion rahoituksella, alueella tulee keskittyä niihin keskeisiin, lakisääteisiin ja tutkitusti vaikuttaviin toimiin ja kohdistaa myös rahoitus näihin.

Onkin hyvä todeta, että ikääntyneiden ja vammaisten omaishoito koettiin yhteisesti sellaiseksi tärkeäksi ja vaikuttavaksi toimeksi, johon päätimme panostaa enemmän. Ensi vuonna panostamme 200 tuhatta euroa enemmän omaishoitajiin ja heidän hyvinvointiin. Talousarvioon lisättiin myös teksti Neuvolapalveluiden saatavuuden parantamisesta. Tämä antaa toivoa siihen, että tulevaisuudessa perheet voivat käydä sillä tutulla terveydenhoitajalla, lähellä perhettä, koko lapsiperheajan. Neuvolan merkitystä ei liene voi liikaa korostaa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue poikkeaa selkeästi muista alueista. Alueellamme asuu enemmän vieraskielisiä kuin muilla alueilla. Tämä näkyy myös palvelun tarpeessa. Vieraskielisiin kohdistuvat menot lisääntyvät vauhdilla. Samaan aikaan valtio kompensoi alueelle liian vähän rahaa vieraskielisten aiheuttamiin terveys- ja sosiaalimenoihin. Tulevaisuudessa tämän suuntauksen on muututtava, jotta voimme turvata yhdenvertaiset sosiaali- terveys ja pelastuspalvelut Vantaan ja Keravan alueella.

ARVOISA PUHEENJOHTAJA - HYVÄT ALUEVALTUUTETUT

Vajaan kahden viikon kuluttua palvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueen vastuulle. Toivonkin viisautta, voimia ja käärittyjä hihoja kaikille hyvinvointialueen johtajillemme, jotta kaikki toimii optimaalisesti ja että ihmisiä hoitavat työntekijämme voivat keskittyä Hyvan tekemiseen ilman huolta ja murhetta siitä, tuleeko palkka tilipäivänä vai ei.

Teemu Purojärvi, TtM
Perussuomalaiset
Vantaan-Keravan hyvinvointialue
Aluevaltuutettu - aluehallituksen jäsen
Yksilöasioiden jaoston puheenjohtaja