Valtuustoaloite Pähkinärinteen neuvolasta

11.06.2024

Jätin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen koskien Pähkinärinteen neuvolan avaamista. Aloitteen allekirjoitti yhteensä 25 aluevaltuutettua seuraavista puolueista: Perussuomalaiset, Vihreät, Vasemmisto, Keskusta, KD, LiikeNYT, VKK sekä Kokoomus.

Myyrmäen Virtataloon suunniteltu Lännen perhekeskus ei tule toteutumaan, koska valtioneuvosto ei antanut siihen lainanottovaltuutusta. Näin ollen Länsi-Vantaan perheiden palvelut ovat vakavasti uhattuna. Samalla Kivimäen koululla sijaitsevan Martinlaakson neuvolan on etsittävä uusi paikka koulun remontin vuoksi. Valtuustoaloite on kokonaisuudessaan luettavissa alla.

Pähkinärinteen neuvolan avaaminen

Ennen hyvinvointialueiden perustamista Vantaan kaupunki karsi kaupungin neuvolaverkostoa sulkemalla useita neuvoloita, joista yksi oli Pähkinärinteen kaupunginosassa sijainnut neuvola. Neuvolan sijainti oli alueelle erittäin hyvä. Vieressä olivat sekä alakoulu, hammashoitola että kirjasto. Neuvola palveli myös laajemmin länsivantaalaisia perheitä. Tällä hetkellä Pähkinärinteestä joudutaan kulkemaan neuvolaan Myyrmäkeen, Martinlaaksoon sekä Kivistöön. Lyhimmillään matka-aika neuvolaan on noin puoli tuntia ja pisimmillään matkaan menee tunti.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue vahvisti palveluverkkosuunnitelmassaan alustavasti neuvoloiden määrän. Tuossa suunnitelmassa Martinlaakson neuvolan tuli siirtyä uuteen lännen perhekeskukseen, jonka sijainniksi oli kaavailtu ns.Virtataloa Myyrmäessä. Nyt kuitenkin Valtioneuvoston päätöksellä 6.6.2024 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta evättiin lainanottovaltuutus, eikä lännen perhekeskusta kyetäkään avaamaan suunnitellusti. Tällä tulee olemaan hirvittävä vaikutus Länsi-Vantaan perheiden palveluihin.

Nykyinen neuvolakapasiteetti ei ole riittävä. Pähkinärinteeseen on tarkoitus kaavoittaa lisääntyvästi koteja etenkin lapsiperheille. Lisäksi Kivimäen koulun remontin vuoksi hyvinvointialueen palveluista sekä hammashoito että neuvola joutuvat hakemaan uudet tilat toiminnalle. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa niin Martinlaakson kuin myös Pähkinärinteen, Linnaisten, Hämeenkylän ja Hämevaaran lapsiperheet joutuvat kulkemaan entistä pidempiä matkoja neuvolapalveluiden piiriin. Lisäksi tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa neuvola voi hyvin suurella todennäköisyydellä vaihtua kesken raskauden tai vauvaiän.

Neuvolan tehtävänä keskittyä syntyvän ja alle kouluikäisen lapsen ja tämän perheen terveyden ja kehityksen seurantaan, vanhempien lastenhoidolliseen opastukseen sekä lapsen ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen tukemiseen. Neuvolatyöllä edistetään yksilön, perheen ja alueen terveyttä neuvomalla ja tukemalla sekä lisäämällä vaihtoehtoja ja voimavaroja. Nyt tätä toimintaa ollaan vakavasti vaarantamassa tavalla, joka tulee varmasti lisäämään tulevaisuudessa tarvetta raskaammille palveluille, kuten erikoissairaanhoidolle sekä lastensuojelulle. Tämän vuoksi esitämme, että Pähkinärinteeseen avataan neuvola, joka palvelee ensisijaisesti Pähkinärinteen, Linnaisten, Hämeenkylän sekä Hämevaaran lapsiperheitä.