Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelma

29.04.2024

Alla Perussuomalaisten ryhmäpuheeni Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuustossa. Uudistusohjelmaan voit tutustua täällä.

ARVOISA PUHEENJOHTAJA, HYVÄT ALUEVALTUUTETUT

Aluksi kiittäisin sekä virkavalmistelua, henkilöstöä että poliittisia ryhmiä uudistusohjelman valmistelusta.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelma voidaan joillain laseilla nähdä talouden kulukuurina.

Itse en kuitenkaan näkisi tätä uudistusohjelmaa ainoastaan talouden vyön kiristämisenä vaan samalla toimialueet ovat päässeet miettimään omaa toimintaansa. Ja erityisesti miettimään sitä mitä kannattaa tehdä ja millä hinnalla.

On totta, että saamme vähemmän rahaa lakisääteisten tehtävien järjestämiseen, kuin mitä oikeasti kuuluisi saada. Palveluiden tarve kasvaa voimakkaammin kuin mitä siihen meille osoitetaan varoja. Käytännössä siis meidän tulee voida tehdä vähemmällä enemmän.

Diagnoosiperusteinen laskentamalli ei lähtökohtaisesti kohtele oikein esimerkiksi sosiaalipuolen toimintaa. Toisaalta tiedämme, että tietojen siirtymisessä oli ja on ongelmia, jolloin kertoimet ovat kääntyneet itse asiassa meitä vastaan.

Siitä huolimatta tämä uudistusohjelma on tarpeellinen. Kyse on kuitenkin viime kädessä veronmaksajan rahasta, joiden vastuullisesta käytöstä olemme kaikki vastuussa.

On myös hyvä huomauttaa tässä kohtaa, että ohjelman valmisteluun on osallistunut laajasti eri tahoja. Meidän poliittisten päättäjien lisäksi myös henkilökunta on osallistunut ohjelman tekemiseen. Uskon, että myös heidän kädenjälkensä tässä näkyy.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asiakasmäärää halutaan kuntien toimesta kasvattaa voimakkaasti. Kasvu perustuu myös vahvasti muuhun kuin nykyisten kuntalaisten syntyvyyteen.

Tämä tuo mukanaan runsaasti erilaisia, erityisesti sosiaalihuollon, ongelmia. Lastensuojelun ja sosiaalityön työmäärä tulee kasvamaan entisestään. Suuri huoli liittyy siihen, mistä saamme esimerkiksi koulutettuja sosiaalityöntekijöitä lastensuojeluun.

Ikääntyneiden määrä tulee kasvamaan ja juuri kun olemme saaneet nenän pinnalle edellisestä kriisistä, joudumme valmistautumaan seuraavaan mahdolliseen haasteeseen.

Samalla kun tehostamme toimintaa, tulee myös huolehtia enenevästi kasvavasta palvelutarpeesta.

Euromääräisesti puhuttaessa kustannusjarruista suurin jarru on laitettu erikoissairaanhoidon ja HUSn menoihin. HUSn kustannuksiin emme kuitenkaan voi täysin itse vaikuttaa johtuen Uudenmaan erillisratkaisusta ja muodostetusta HUS-yhtymästä. Jarrua tulee onneksi myös muihin kustannuksiin.

Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä huomata, että jarrua ei olla laittamassa henkilöstön kuluihin. Emme siis irtisano hoitajia ja lääkäreitä. Tämä on tärkeä viesti myös jokaiselle hyvinvointialueen työntekijälle! Emme leikkaa henkilöstöstä. Sen sijaan pyrimme kotiuttamaan ostopalvelua omaksi toiminnaksi silloin kun se on taloudellisessa mielessä järkevää.

Uudistusohjelman lopuksi on jokaisen toimialan omat taulukot siitä, millä toimilla tehostamista haetaan ja kustannuksia pienennetään. Osa luvuista on vielä toiveen asteella eikä näiden toteutumisesta voi sanoa varmuutta. Säästöt myös jakautuvat osin useammalle vuodelle. On kuitenkin tärkeää, että lukuja on jouduttu miettimään. Jo se itsellään lisää henkilöstön kustannustietoisuutta ja kykyä vaikuttaa kuluihin.

Haluaisin kiittää vielä kaikkia uudistusohjelman laatimiseen osallistuneita. Muistutan myös, että nyt on tehty vasta suunnitelma sokkelin valamisesta. Seuraavaksi täytyy alkaa töihin.

Teemu Purojärvi, TtM
Perussuomalaiset
Vantaan-Keravan hyvinvointialue
Aluevaltuutettu – aluehallituksen jäsen
Yksilöasioiden jaoston puheenjohtaja